Penningmeester van PINT

PINT is een landelijke vereniging van bierliefhebbers. Door het organiseren van bierfestivals, bierproefavonden, excursies en door het tweemaandelijkse blad PINT Magazine willen we de mensen kennis laten maken met de grote verscheidenheid aan bieren en smaken. PINT (3.600 leden) treedt ook op als belangenbehartiger van de bierconsument.

Vanaf 2014 zit ik in het bestuur en sinds medio 2015 in de rol van penningmeester.

 

Belangrijke mijlpalen zijn o.a. de implementie van een nieuw ledenadministratiesysteem en de overstap naar een gecertificeerd boekhoudprogramma.

 

Zie www.pint.nl